ნიტრილი

დადებითი და უარყოფითი მხარეები : გარდა იმის, რომ არ შეიცავს ლატექსს, ნიტრილის ხელთათმანის უპირატესობაა მოქნილობა, სენსიტიურობა პროდუქციასთან შეხებისას და სითხელის მიუხედავად მაღალი მედეგობა მოხმარებისას. ნიტრილის ხელთათმანები უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის დაცვას ქიმიურ პროდუქციასთან მიმართებაში. ეს ხელთათმანები გამოირჩევიან სინაზით და მოქნილობით გამოყენების დროს, უზრუნველყოფენ ხელის საიმედო დაცვას მოკლე და ხანგრძლივი მოხმარებისას. ნიტრილის ხელთათმანის მოხმარება კვების ინდუსტრიაში წარმოადგენს … Continue reading ნიტრილი